Eros … kærlighed … og sexualitet

De tre store livs-kræfter eros, kærlighed og sexualitet er forskellige aspekter af den samme livsenergi i os. Vi kommer sædvanligvis oftest i kontakt med dem, når vi vi forelsker os og har et kærlighedsforhold. Og derfor forbinder vi dem også med forhold, og kan selvfølgelig undersøge, og invitere dem der!

En anden vej kan også være at betragte dem som egne ressourcer og muligheder for at
arbejde med, uagtet om vi lige nu er i et forhold eller ej.

En invitation til udvidelse af vores kapacitet for livsenergi og spontan passion..en udvidelse af kærligheds-hjertet…og en vital elektrisk sexuel livs-skaberkraft funderet i kroppen..som kreativitet på alle planer.

Eros er passionen, champagneboblerne i kroppen, glimtet af energi i mødet med det
“andet” menneske, natur, kreativiteten…mødet med muligheden for at resonere og vibrere
sammen…at føle forbindelsen og gnisten.
Eros er i mødet med noget der kommer og møder os udefra!

Kærligheden kommer indefra og er en iboende kraft i os, funderet i hjertet, og selve vores
essentielle natur. Kærlighed er ikke en følelse, men en naturlig tilstand.
Kærligheden forbinder energi og bevidsthed og er et dybt udtryk for vores iboende
tilstand af glæde ved at være til og at give frit.

Sexualiteten er den store skaberkraft. En drift og kraft så stor at den driver os til at følge efter når den griber os. Sexualitet er ikke “kun” i mødet mellem mennesker, men også en del af livs-elektriciteten og skabende kraft i vore liv.

På disse to forlængede weekender vil jeg gerne invitere til at udforske og undersøge disse
kræfter, forstå hvordan og hvor vi bremser os selv fra at rumme dem fuldt ud..og i fuldt flor!
Forstå og se hvor kontrol og sammentrækning tager styringen…istedet for en væren i nuet
med lidenskabelig livsenergi og og naturlig kærlighedstilstand. Din kærlighedskraft, eros-energi og sexualitet er i fokus, og jeg vil invitere dig til at undersøge og integrere både din Yin (feminine) og Yang (maskuline) sider. Når disse kræfter og sider er mere bevidste, er muligheden for forhold på et voksent og modent plan mere tilgængeligt.

Udgangspunktet vil være gestalt og kropsterapi, tantriske energiøvelser, der åbner hjerte og sexuel energi, og kropsterapeutiske bio-energiøvelser der hjælper med at smelte forsvar og giver større evne for at rumme højere niveau af livsenergi (ladning) og udvide vores kapacitet for den.
Jeg lægger meget vægt på et trygt og sikkert miljø i gruppen…og hilser med glæde alt (hvad
der kunne komme op) velkommen idet jeg har en dyb tro på at inkludere alt hvad vi har i os!

Weekendernes opbygning hænger sammen, men kan sagtens tages enkeltvis, hvis ikke andet er muligt. For de som vælger begge vil der kunne gives individuelle (hjemme) praksis/øvelser mellem de to weekender, hvis det ønskes.

Tid: 3-6 nov og 19-22 jan (begge gange startes torsdag kl 19 og sluttes søndag kl 13)
Sted: Katrinedal Vandrerhjem som ligger lidt syd for Silkeborg, internatskursus med kost og logi. Kost og logi koster 1600 pr kursus som afregnes med kokken på kurserne.

Pris: 2900 pr enkeltkursus… Ved tilmelding til begge 4700 kr.
Early bird: inden d 1. oktober!! 4200 kr for begge, 2500 for det 1. modul, også inden 1.
okt.

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til woman@post6.tele.dk OG samtidigt indbetale
900kr i depositum (modregnes i den endelige kursusafgift) på reg 3656 konto 8647887